Onderhoud 22 januari 2016

Vanaf vrijdagavond 23.00 zal er onderhoud plaatsvinden aan de collectiekant van MijnStadMIjnDorp. Dat betekent dat www.onderzoekoverijssel op dat moment niet beschikbaar is. Ook zijn de collectiestukken op www.mijnstadmijndorp.nl waarschijnlijk niet zichtbaar.

Naar verwachting zal het onderhoud op zaterdagochtend gereed zijn, en zullen alle systemen weer beschikbaar zijn.

Nieuwe functionaliteit MSMD: biografiepagina

Per 1 april is het mogelijk om op MijnStadMijnDorp.nl een biografiepagina aan te maken. Deze biografieën zijn te koppelen aan de verhalen. Op deze manier is het nu mogelijk om de verhalen te verrijken met persoonsinformatie.

Voorbeeld van de biografiepagina

Voorbeeld van de biografiepagina

Samenvatting van de biografie bij een verhaal

Samenvatting van de biografie bij een verhaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie voor meer informatie de handleiding op MijnStadMijnDorp: Biografiepagina toevoegen

Succesvolle publiekslancering MijnStadmijnDorp en OnderzoekOverijssel

Donderdag 12 maart is de publiekslancering van de nieuwe versie MijnStadMijnDorp geweest. In de ochtend zijn de nieuwe websites www.mijnstadmijndorp.nl en de digitale onderzoeksruimte www.onderzoekoverijssel.nl gepresenteerd aan het publiek. In de middag werden informatiesessies gehouden met betrekking tot het gebruik van de functionaliteiten in de websites, maar ook de relaties met het digitaliseren het aanmaken en beheren van een collectie in OpenAtlantis en het gebruik van sociale media. Onder leiding van de directeur van het Historisch Centrum Overijssel werd er parallel met de besturen van diverse erfgoedinstellingen gesproken over de aankomende ontwikkelingen van het platform. Tijdens de afsluitende borrel werd van gedachten gewisseld, waarbij waardering voor de nieuwe websites en de wens om de informatiesessies te herhalen uitgesproken.

Uitnodiging ‘Publiekslancering MijnStadMijnDorp en digitale Onderzoeksruimte Overijssel’.

DO_home

Donderdag 12 maart 2015 vindt de officiële publiekslancering van het digitale platform MijnStadMijnDorp (MSMD) plaats. Op deze dag worden de producten portaal MSMD en portaal Onderzoek Overijssel gepresenteerd, maar worden ook informatiesessies gerelateerd aan beide producten en het project Boeren in Overijssel georganiseerd.

MSMD/DO
MSMD is geheel herbouwd en is nu ingericht op het presenteren van beeldmateriaal, verhalen, nieuws en evenementen en het genereren van interactie met de bezoeker. OnderzoekOverijssel is de digitale onderzoeksomgeving voor Overijssel (DO). Het is een geheel nieuw product gericht op de (historische) onderzoeker en maakt het mogelijk om alle soorten collecties en archieven uitgebreid te doorzoeken. Doordat beide producten aan elkaar gerelateerd zijn worden ze samen gepresenteerd.

Programma
In de ochtend zullen beide producten worden toegelicht en wordt er een blik op de toekomst geworpen. Na de presentatie is er een lunch en zal de middag gevuld zijn met verschillende informatiesessies voor geïnteresseerden, bijv. werkgroepen van de historische verenigingen. De lunch en informatiesessies zijn gratis.
Kijk voor meer informatie en het dagprogramma op MijnStadMijnDorp bij het ‘Evenement‘ Publiekslancering MijnStadMijnDorp en digitale Onderzoeksruimte Overijssel

Bent u verhinderd, maar bent u wel geïnteresseerd in de presentatie en/of informatiesessies? Stuur dan een bericht naar info@mijnstadmijndorp.nl.
Wij hopen u donderdag 12 maart te zien!

Met vriendelijke groet,
Bert de Vries
Directeur Historisch Centrum Overijssel

Bètaversie MSMD online

Op 24 november 2014 is de bètaversie van de vernieuwde MijnStadMijnDorp (MSMD) gelanceerd. De site heeft een hele nieuwe ‘look-and-feel’, maar ook de opzet is anders: MSMD gaat als het ware uit twee onderdelen bestaan.

_Knipsel

De nieuwe website richt zich op de presentatie van beeldmateriaal (incl. film en museale objecten), verhalen, nieuws en evenementen. Daarnaast komt er een digitale onderzoeksruimte (DO) waar alle collecties een plaats krijgen. Hier is uitgebreid zoeken in alle deelnemers, collecties en collectiestukken mogelijk. Vanuit MSMD kan de bezoeker overstappen naar de DO en omgekeerd. De functionaliteiten in de DO zijn volledig gebaseerd op (Open)Atlantis.

 

Nieuw in MSMD en DO:

 • Mooie presentatie van beeldmateriaal (MSMD)
 • Kaartpresentatie van GPS gegevens collectiestukken (DO)
 • Eigen fotocarrousel per groep (MSMD)
 • Eigen sub-domein per groep / deelnemer
 • Aanloggen met Facebook-account
 • Mogelijkheid om content en collectiestukken te waarderen of te voorzien van een reactie
 • Gemakkelijk delen van berichten op sociale media (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest)
 • Aanbrengen (persoons)markering op collectiestukken (DO)
 • Zoekplaatjes
 • Eenvoudige plaatsing van nieuws/evenementen/verhalen (MSMD)
 • Gerelateerde items bij collectiestukken en verhalen tonen
 • (Zoek)navigatie vanuit trefwoorden
 • Uitgebreid zoeken in alle collecties, specifiek op collectiesoort (DO)
 • Mogelijkheid om veelsoortige collecties te kunnen presenteren (DO)
 • Tijdschriften als collectiestuk doorzoekbaar (DO)
 • Uitbreiding profielfuncties: centraal beheer van eigen content mogelijk

Volledige lancering in 2015

12 Maart is de lancering van het gehele product (MSMD +DO). Bepaalde collecties (kranten, tijdschriften, genealogische collecties)zijn straks alleen nog in de Digitale Onderzoeksruimte te bekijken. Dat betekent dat deze tot aan de lancering van de DO tijdelijk niet in te zien zijn.

De functionaliteit ‘zoekplaatjes’ zal in de nabije toekomst uitgebreid gaan worden met de dienst crowdsourcing van Atlantis. Het Historisch Centrum Overijssel werkt in de crowdsourcing pilot van Deventit mee als adviseur.